• Jag kan ge dig ett långvarigt alternativ till bettskena
  • Du som gnisslar tänder, spänner, biter ihop och får ont: du gör det omedvetet, oftast nattetid.
    Jag kan hjälpa dig till förändring, utan att alls behöva röra i de bakomliggande orsakerna.
    Läs mer om symptom och beteende här

  • Jag har hittills behandlat hundratals patienter för framförallt käksmärta och huvudvärk. Flertalet blir av med sin spännings-framkallade smärta efter en enda behandling.
    Här kan du läsa om behandlingen