Behandlingen

Symptom och beteende

Det hela är egentligen ganska enkelt…

När du spänner och biter ihop utan att kunna styra ditt beteende leder detta till

  • smärta i käkar
  • huvudvärk
  • smärta i nacke/axlar
  • tandvärk

Du kan ibland komma på dig med att bita ihop, men i regel sker detta omedvetet, ofta nattetid. Men när omgivningen – eller du själv – försöker intala dig, att det bästa för dig är att försöka slappna av, så lyder inte kroppen dig. För om du hade kunnat styra ditt beteende, så skulle du givetvis ha gjort det för längesedan?

”Ryck upp dej! Ta dej samman!” hjälper alltså inte. Men kanske är beteendet ändå inte helt omedvetet? Det finns där undermedvetet lagrat. Och då är det egentligen ganska logiskt, att man också måste befinna sig i ett undermedvetet tillstånd för att kunna påverka beteendet? Detta undermedvetna status kallas hypnotisk trans. Med hjälp av ett individuellt utformat hypnosprogram, lär du dig påverka ditt undermedvetna, så att du får tillbaka egenkontrollen, och återtar herraväldet över dina muskler.

Grundorsaken till spänningsbeteendet är vanligen oro eller stress. Genetiska faktorer, dvs nära släktingar med likartade besvär, bidrar ibland. Och det kan naturligtvis ibland också röra sig om en mera djupgående och långvarig livsproblematik.

Behandling

Men oavsett vad som föranlett problematiken finner jag det aldrig nödvändigt att närmare beröra det bakomliggande. Behandlingen fokuserar nämligen alls inte på orsakerna, utan på hur du själv , rent fysiologiskt, ska kunna återta kontrollen över dina muskler, dvs förändra beteendet.

”You must not understand for change and growth” (Milton H Erickson)
Med hjälp av medicinsk klinisk hypnos lär du dig att nå in till ditt undermedvetna. För det är alltså dit du måste nå för att kunna påverka den ofrivilliga muskelspänningen.
Det är alls inte nödvändigt att du förstår hur det fungerar.
Du behöver inte ens tro att det fungerar. En sund skepsis är naturlig, och ger dessutom ett bra utgångsläge. Så du får tvivla hur mycket du vill.

Det enda som är viktigt är att du är villig att prova.

Vanliga behandlingsmetoder

De hitintills etablerade behandlingsmetoderna är huvudsakligen av bettfysiologisk natur. Det vill säga  att de syftar till att lindra effekten av det ogynnsamma beteendet, genom åtgärder i bettet. Bettskenor, bettinslipningar, käkgymnastik är välmenande, lokala åtgärder, som kan ge tillfällig symptomlindring. Men de tar självfallet aldrig bort det skadliga beteendet, av den enkla anledningen att felet inte sitter i tänder/käkar, utan snarare i sinnet.

Diagnostisk behandling

Om det skulle finnas den minsta tvekan om vad smärtan beror på, så är hypnosbehandlingen ett snabbt och enkelt sätt att utesluta allvarligare orsaker.

Individuell behandling

För ett lyckat resultat är det nödvändigt att behandlingen blir individuellt anpassad just för dig. Därför behöver jag din hjälp med att du i detalj skriver ner din bästa självvalda avslappningssituation, kring vilken behandlingen sedan byggs upp. (Jag skickar dig anvisningar om hur du ska gå tillväga.)

Hur länge räcker behandlingen?

Flertalet blir av med sin smärtutlösande spänning efter en enda behandling. Men jag vill säkerställa resultatet genom ytterligare en behandling påföljande dag (eller för närboende patienter under de närmaste dagarna).

När du väl har lärt dig att ta tillbaka egenkontrollen, så brukar det hålla i sig länge. I flera år, möjligen för all framtid? Men i några fall, då man blivit botad, så har ny oro eller stress kunnat ge återfall i beteendet efter ganska lång tid. I de fallen har en ny hypnosbehandling visat sig ge ett än mera positivt och stabilt resultat, återigen genom att den riktar sig mot själva beteendet.

Skulle vi ändå inte uppnå ett tillfredställande resultat, så gör jag ett nytt försök efter ett tag inom samma debitering. Att garantera behandlingsresultat är självfallet inte möjligt. Det jag garanterar är att jag verkligen gör vad som står i min förmåga för att hjälpa dig.